Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Waarneming tijdens vakantie

Tijdens de vakantie periode wordt onze praktijk waargenomen door de collega huisartsen in Hasselt.

Deze waarneming is bedoeld voor uw klachten die niet uitgesteld kunnen worden tot de eigen huisarts er weer is, dus klachten met een spoedeisend karakter, omdat ook onze collega huisartsen tijdens de vakantie periode al extra belast zijn is de praktijk in tweeën gedeeld;

VAKANTIE:  maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei

achternamen A t/m K
voor spoedeisende klachten
E.A. van Gijssel, huisarts: tel: 038 477 1421.

achternamen L t/m Z
voor spoedeisende klachten
G.M. Rook, huisarts tel: 038 477 3211.

Avond-  Nacht- en weekend
HAP Zwolle  tel: 0900 333 6 333
Dokter van Heesweg 2
Zwolle

Verder is het aan te bevelen om uw herhaal medicatie zoveel mogelijk bij de eigen huisarts aan te vragen voor uw eigen vakantie en voor onze vakantie.