Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Praktijkfolder

Huisartspraktijk Tuinstra

Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt

Telefoon: 038 – 477 1224
Spoednummer: 038-4773100      

vanaf  1 februari 2014 wordt  er voor spoedeisende hulp in de avond,  nacht, weekend
en feestdagen  dienst gedaan vanuit de huisartsenpost in Zwolle,
alleen op afspraak tel: 0900-3336333

www.huisartshoogstraat.nl

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie en/of bel ons op het spoednummer 038-4773100.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunnen we U in principe direct helpen. De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00h – 17.00h, donderdag van 8.00h – 13.00 uur. Ook in dit geval vragen we u altijd eerst te bellen: wij houden dan rekening met uw komst, bij afwezigheid wordt de huisarts opgeroepen.
Als er b.v.  i.v.m bijscholing geen arts aanwezig is, hoort u  via het antwoordapparaat, wie waarneemt.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00h-17.00h,
donderdag van 8.00h tot 12.00h,  middagpauze van 12.00h tot 13.00h.

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op de zelfde dag van 8.30h -9.00h
U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op andere dagen van 9.00h -12.00h
U kunt een afspraak maken voor visites op dezelfde dag van 8.30h-9.30h
U kunt GEEN afspraak maken via de website
Telefonisch spreekuur is van 13.00h-13.30h

Het 10 min consulten spreekuur is `s morgens van 8.00h – 12.00h.
Omdat  chirurgie, gesprekken en  huisbezoeken  meer tijd vragen, hebben
we daar de middag voor gereserveerd.

Afspraak maken 

Het spreekuur wordt gehouden  iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

De mogelijkheid bestaat dat u bij het maken van een afspraak wordt gevraagd naar de reden van uw contact. De assistente is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 038-4771224

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur en de website. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 13.00h – 13.30h.

Uitslagen

Het telefonisch spreekuur en  de website, online vragen stellen,  is zeker ook bedoeld om uitslagen van laboratoriumtests en rongtenfoto’s te vragen, of terug te komen op gemaakte afspraken over het beloop van bepaalde ziekte of klachten.

Het kan voorkomen dat u wel eerst belt, maar dat bij nader inzien de vraag zich niet helemaal leent voor een telefonische afhandeling. In dat geval wordt u  gevraagd  om alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Ook in geval u zelf terug wilt komen op een vraag of antwoord en daar nog onvoldoende verder mee komt kunt u altijd contact opnemen, hetzij op het telefonisch spreekuur, hetzij bij de assistente op andere tijden.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond- , Nacht en Weekenddienst

Voor spoedeisende hulp in de avond,  nacht, weekend
en feestdagen wordt  dienst gedaan vanuit de huisartsenpost in Zwolle,
alleen op afspraak tel: 0900-3336333

Uiteraard geldt dit uitsluitend voor zaken die spoedeisend zijn, ongevallen en problemen die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

BELANGRIJK: het verdient de voorkeur eerst te bellen met de huisartsenpost.  Nadat er een telefonisch contact is geweest zal er een afspraak of advies volgen, al naar gelang gewenst of nodig.

Aanvraag medicijnen

Lege medicijndoosjes en -flesjes kunt neerzetten op de balie van de praktijk van 8.00h-10.00h
U kunt ook de herhaalmedicijnen bestellen via deze website.
herhaalrecepten voor 10.00 uur aangevraagd  liggen de volgende dag na 10.00uur klaar  bij apotheek Uithof, burg. Royerplein  1,  Hasselt.
http://www.apotheek-hasselt.nl