Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Over de praktijk

Medische verklaring
Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt
en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid  om bepaalde dingen wel of niet te kunnen.
Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen,
naar school te gaan, goed voor dekinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een
parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Alleen door een onafhankelijke arts Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen
worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen
beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra
informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Wat is de reden hiervoor?
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling.
Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk.
Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een
oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict
raken. Daarom moet er een duidelijke grens zijn tussen de behandeling en het
beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.
Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie
te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de
specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle
kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?
1. U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige verklaring vraagt of het voldoende is als
u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, Eventueel in de vorm van een
door uzelf in te vullen vragenlijst;

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/geneeskundige-verklaring.htm

 

Privacy Statement