Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Landelijk schakelpunt

Toestemming voor raadpleging gegevens bij waarneming

Voor een optimale waarneming is het van belang dat er een mogelijkheid is om inzage te krijgen in uw medische gegevens, bv. als u in een weekend iets overkomt.
De waarnemende huisarts kan dan in kijken in uw medisch dossier om zo een completer beeld van uw medische situatie te krijgen.

Om dit te kunnen doen worden er op dit moment systemen en mogelijkheden ontwikkeld, het zgn. LSP, Landelijk Schakelpunt.

Het is daarbij duidelijk dat alleen de aangegeven zorgverleners toestemming hebben om in uw dossier te kijken, op dit moment betreft het hier de huisartsen van Zwartsluis en Hasselt.
Op termijn moeten mogelijk ook de huisartsen van de regio Zwolle, die aangesloten zijn bij de huisartsenpost, hiervan gebruik maken. Andere zorgverleners hebben geen toegang!
Overigens hebben wij, huisartsen in Hasselt, al jaren 1 systeem, waardoor wij in avond-, nacht- en weekenddienst en tijdens de vakantieperiodes, altijd verzekerd zijn van uw optimale medische gegevens.

De vereniging VZVZ (vereniging voor zorgaanbieders voor zorgcommunicatie) heeft een patiëntenfolder gemaakt. In deze folder leest u hoe het werkt en krijgt u antwoord op belangrijke vragen. Met behulp van onderstaande link kunt u de patiëntenfolder inzien, lezen en desgewenst uitprinten.

Folder toestemming patient juni 2012
Hebt u na het lezen van de patiëntenfolder nog vragen dan staan wij u graag te woord.

Toestemmingsformulier patiënten

Gaat u, na het lezen van de folder, akkoord met het geven van toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens bij waarneming, dan kunt u met onderstaande link het toestemmingsformulier downloaden.
U kunt het formulier uitprinten, invullen en graag voorzien van uw handtekening bij ons inleveren of opsturen.

Registratieformulier patient opt-in

Bezoekt u binnenkort de praktijk dan vragen wij u alvast of u een toestemmingsformulier wilt invullen voor het raadplegen van uw medische gegeven tijdens waarneming, mogelijk kunt u dit ook doen voor uw huisgenoten en/of andere gezinsleden.

Zonder uw toestemming kunnen we geen gebruik maken van het systeem, welke voor een goede waarneming van groot belang is.