Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Toename tekenbeten en de ziekte van Lyme

Uit de eerdere onderzoeken berekenden wij dat alle huisartsen samen in 1994 naar schatting 6.000 patiënten met EM zagen, dit is ondertussen bijna verviervoudigd tot 22.000 patiënten met EM.

Voor een tekenbeet bezochten naar schatting 93.000 mensen de huisarts het afgelopen jaar, ook dit aantal is sterk toegenomen sinds 1994 toen het nog circa 30.000 patiënten befrof.
In de vier onderzoeken die tot op heden gedaan zijn wordt dus consistent een stijging van het aantal consulten vanwege tekenbeten en erythema migrans gezien en deze trend vlakt nog niet af
Het RIVM onderzoekt wat de oorzaken zijn van deze stijging. In de afgelopen jaren zijn teken populaties en de besmettingsgraad met Borrelia spp.op verschillende plaatsen in Nederland onderzocht.
Hoewel het aantal teken per vierkante meter en hun besmettingsgraad sterk kan variëren tussen verschillende habitats en in de tijd, lijkt geen van beide in de afgelopen jaren te zijn toegenomen.
De toename van het areaal waarin de teken zich bevinden is echter niet onderzocht. Een dergelijke toename maakt het echter steeds waarschijnljker dat mens en teek elkaar ontmoeten.

Aangezien de lente weer is aangebroken, zullen GGD’en en anderen het publiek weer informeren over het risico op de ziekte van Lyme en hoe te hand elen bij een tekenbeet.

De belangrijkste boodschap aan het publiek bestaat uit:Net als voorgaande jaren wordt hiervoor extra de aandacht gevraagd in ‘de week van de teek’ welke op 29 maart van start gaat .

  • Controleer de kleding en het lichaam, als u in het groen bent geweest.
  • Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig pincet of een tekentang.
  • Neem direct contact op met uw huisarts, als rond de plaats van een tekenbeet een rode cirkel ontstaat die binnen een paar dagen groter wordt.