Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Jongeren en drank

Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in de regio lJsselland, ook in uw gemeente.

Zorgelijk omdat (veel) alcohol op jonge leeftijd tot gezondheidsschade kan leiden. Huisartsen zien de gevolgen in hun praktijk: verkeersongevallen of mishandeling als gevolg van alcoholgebruik. Maar ook blijvende schade zoals zenuw- en hersenbeschadiging, een slechtere botontwikkeling en concentratieproblemen. Of schade op lange termijn zoals depressie, onvruchtbaarheid en verslaving.

Alcoholgebruik hangt daarnaast te vaak samen met geweld, criminaliteit en overlast.

Project Minder drank, Meer scoren!

Genoeg redenen om het problematisch alcoholgebruik door jongeren aan te pakken.

Elf gemeenten in de regio lJsselland, de gemeente Hattem, Tactus, GGD, Openbaar Ministerie en politie hebben met ondersteuning van de Provincie in 2006 de handen in één geslagen waarna het regioproject Minder drank, Meer scoren is gestart

In het projectplan zijn afspraken gemaakt voor een integrale aanpak van activiteiten, maatregelen en projecten om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

De cijfers van de jongerenmonitor van de GGD IJsselland zijn bemoedigend. In vergelijking met de monitor in 2003 is er een lichte tendens merkbaar dat jongeren verantwoorder omgaan met alcohol.

Toch valt er nog veel te winnen en te doen. Ga naar www.minderdrankmeerscoren.nl