Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

griep

60+ DE GRIEPSPUIT DUS

 

Wie komt in aanmerking voor de griepspuit:

 • 60 jaar en ouder
 • Iedereen die vòòr 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar wordt.
 • Pulmonale aandoeningen ( COPD/ASTMA)
 • Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
 • Cardiale aandoeningen
 • Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie
 • Diabetes Mellitus
 • Ernstige nierinsufficiëntie
 • Na recente beenmergtransplantatie
 • HIV-infectie
 • Kinderen met langdurig salicylatengebruik
 • Verstandelijke handicap in intramurale voorziening
 • Verminderde weerstand tegen infecties
 • Personen met een verminderde weerstand tegen infecties
 • Ook betreft het patiënten die weerstandverlagende medicatie gebruiken