Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

griep

60+ DE GRIEPVACCINATIE.
DE PNEUMOKOKKEN .

 

Wie komt in aanmerking voor de pneumokokken vaccinatie:

Op basis van de beschikbare vaccins hebben ouderen van 73 tot en met 79 jaar

De Pneumokokken vaccinatie beschermt u tegen het krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken.
Dit zijn bacteriën. Een van de meest voorkomende ziekten door een pneumokokkenbacterie bij mensen vanaf 60 jaar is een longontsteking.

 

Wie komt in aanmerking voor de griepspuit:

 • 60 jaar en ouder
 • Iedereen die vòòr 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar wordt.
 • Pulmonale aandoeningen ( COPD/ASTMA)
 • Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
 • Cardiale aandoeningen
 • Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie
 • Diabetes Mellitus
 • Ernstige nierinsufficiëntie
 • Na recente beenmergtransplantatie
 • HIV-infectie
 • Kinderen met langdurig salicylatengebruik
 • Verstandelijke handicap in intramurale voorziening
 • Verminderde weerstand tegen infecties
 • Personen met een verminderde weerstand tegen infecties
 • Ook betreft het patiënten die weerstandverlagende medicatie gebruiken