Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Coronavirus

Heeft u vragen of bent u in een land of regio geweest of bij iemand die het coronavirus heeft
en u heeft koorts en luchtwegklachten (hoest of kortademigheid)
neem dan TELEFONISCH contact op met de huisarts. Ga NIET naar de praktijk of huisartsenpost toe.

Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.

Voorkom besmetting met virussen:

Hebt je geen klachten:
*  vermijd grote groepen ( meer dan 100 personen)
*  Werk thuis als het kan

Hebt je milde verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, lichthoesten, of een verhoging tot 38  graden:
* Blijf thuis
* Beperk (sociale)contacten

Vergeet niet:
*   was je handen regelmatig
*  hoest en nies in de holte van je elleboog
*  Schud geen handen
*  gebruik papieren zakdoekjes.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

ADVIES BIJ KINDEREN

Kinderen jonger dan 4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts.
Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen uit groep 1 en 2* van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts.
Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

* Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren geldt dit voor kinderen tot en met 6 jaar.

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Kindercentra en basisscholen melden, conform artikel 26 van de Wpg, clusters van 3 of meer kinderen in één groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD.

 

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?
Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.