Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

Coronavirus

de Huisartsen in Overijssel mogen vaccineren

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

  • mensen geboren in 1956, 1957,  1958, 1959, 1960
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

de eerste vaccinatie voor bovenstaande groepen is  vrijdag 9 April
de tweede vaccinatie voor bovenstaande groepen is 25 juni
Als u hier voor in aanmerking komt ontvangt u een dezer dagen  de uitnodiging.

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

 

Houd regelmatig publicaties op radio, TV en krant of deze website in de gaten!

De overheid bepaald wie wanneer voor vaccinatie in aanmerking komt, dat mag
de huisarts NIET zelf bepalen.

  • Mensen die niet naar de vaccinatie locatie van de GGD kunnen komen zullen door de huisarts
    worden geïnformeerd en gevaccineerd. Mensen die vervoer kunnen regelen
    en niet slecht ter been zijn worden niet door de huisarts gevaccineerd maar door de GGD.

Vooralsnog zijn er nog veel onduidelijkheden!
Voor alle mensen geldt dat  overheid bepaald wie wanneer recht heeft op vaccinatie.

Houd dus regelmatig publicaties op radio, TV, krant en deze website in de gaten.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

http://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus
http://www.coronavaccinatie.nl
https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/961/stap-3.html

 

Heeft u vragen of bent u in een land of regio geweest of bij iemand die het coronavirus heeft
en u heeft koorts en luchtwegklachten (hoest of kortademigheid)
neem dan TELEFONISCH contact op met de huisarts. Ga NIET naar de praktijk of huisartsenpost toe.

Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.

Voorkom besmetting met virussen:

Hebt je geen klachten:
*  Vermijd grote groepen
*  Werk thuis als het kan

Hebt je milde verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, lichthoesten, of een verhoging tot 38  graden:
* Blijf thuis
* Beperk (sociale)contacten

Vergeet niet:
*   was je handen regelmatig
*  hoest en nies in de holte van je elleboog
*  Schud geen handen
*  gebruik papieren zakdoekjes.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?
Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.